Bököny

BURSA HUNGARICA 2023

BURSA HUNGARICA TÁJÉKOZTATÓ

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz
történő benyújtásának határideje:
2022. november 3.
Figyelem!
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már
nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
fordulóban
újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat
formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2022/2023. tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve.

"B" típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2023/2024.
tanév, a 2024 /2025. és a 2025/2026. tanév). Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2023/2024. tanév első féléve.

Az ösztöndíj megállapításának feltételeként meghatározott felső határ szerint:
– A családban élő pályázó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, azaz 85.500 ft
– Egyedülálló eltartó esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, azaz 99.750 ft.

Letölthető dokumentumok: