Bököny

Nappali ellátó rendszer

 

[responsivevoice_button voice=”Hungarian Female” buttontext=”Meghallgatom”]

A kedvezményezett neve: Bököny Község Önkormányzata

A projekt címe: A nappali ellátórendszer infrastrukturális és szakmai feltételeinek minőségi fejlesztése Bököny Községben

A szerződött támogatás összege: 88,503 MFt

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A pályázat célja, hogy a jelenleg meglévő magasabb szükségletű személyeket kiszolgáló nappali alapszolgáltatás a bentlakásos intézménytől elkülönülten egy önálló épületben valósuljon meg, ahol biztosítani lehet a szakmai programban meghatározott feladatok zavartalan, korlátozásmentes és minőségi színvonalú megvalósulását. A fejlesztés eredményeképp megszűnnek a jelenleg fennálló problémák, mint a nappali ellátottak hátrányosan érintettek a bentlakásosokkal egy épületben való tartózkodás miatt, korlátozott a helyiségek használata, illetve a minőségi szolgáltatáshoz való hozzáférés, jelentősen javul a szolgáltatás minősége, hozzáférhetősége és hozzájárul a hozzátartozók szociális terheinek csökkentéséhez.

A projekt befejezésével az ellátottak számára rendelkezésre fog állni ez új építésű épület, amely komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéssel és megújuló energia használatával jön létre.

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Bököny Község Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00038

 

A projekt megvalósításának befejezése: 2018.10.31.