Bököny

EFOP-2.4.1-16-2017-00006 Komplex pályázat

[responsivevoice_button voice=”Hungarian Female” buttontext=”Meghallgatom”]

Az EFOP-2.4.1-16-2017-00006 azonosító számú „Bökönyi Összefogás” elnevezésű projekt

keretében Bököny község nyertes pályázatával a település 194 817 526.- Ft támogatásban részesült.

Projekt időtartama:2018.07.01.-2021.02.28.

A projekt időtartama: 20 hónap

Támogatási összeg: 194 817 526.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00050 Bökönyi Összefogás társ projektjeként, mint „ERFA láb” valósul meg az EFOP-2.4.1-16-2017-000006. A két pályázat egymás nélkül nem valósulhat meg

Az EFOP-2.4.1-16-2017-00006 pályázat keretében 4 db kétlakásos társasház építését, illetve 2 integrált területen elhelyezkedő ház felújítására kerül sor, melyek szociális bérlakásként funkcionálnak majd, a szegregátumból való kilépés elősegítése érdekében azon családok esetében, ahol nagy segítségre van szükség.

Azon családok számíthatnak ezen lakások elérésére, akik példamutató, törekvő magatartással részt vesznek és érdeklődnek az EFOP-1.6.2-16-2017-00050 pályázat programelemei és képzései iránt.

A pályázatból valósulhat meg a szociális bérlakásokon kívül két Csillagszolgáltató Pont felújítása a szegregátumok területén. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban állandó mosoda és közfürdő szolgáltatások mellett egyéb programelemek zajlanak.

Szintén ebből a forrásból egy darab „Csillagház- közösségi tér” kerül az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan felújításával kialakításra, amely integrált szolgáltatásokat biztosít a pályázatban résztvevők számára.

A „Bökönyi Összefogás” pályázati projekt (EFOP-1.6.2-16-2017-00050, EFOP-2.4.1-16-2017-00006) megvalósítása kapcsán megjelent sajtóhírek:

Tíz házat ért a bökönyi összefogás

Bökönyi összefogás – Komplex telep-program projektnyitó

https://szabolcsihir.hu/szabolcs-szatmar-bereg/2021/08/berlakasokat-adtak-at-bokonyben

https://www.szszbmo.hu/altalanos-hirek-informaciok/szocialis-berlakasok-atadasa-bokonyben

Projektek

EFOP-2.4.1-16-2017-00006 projekt keretében megvalósult szociális bérlakások:

.

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SZEGREGÁLT ÉLETHELYZETEK FELSZÁMOLÁSA KOMPLEX PROGRAMOKKAL (ERFA)

Bököny Község Önkormányzata EFOP-2.4.1-16-2017-00006 „Bökönyi összefogás” című projektje
2018. március 29-én támogatói döntésben részesült. Az Európai Unió által támogatott projekt
megvalósulási időszaka: 2018.07.01. – 2020.06.30. A 194 817 526 millió forint vissza nem térítendő
támogatás célja Bököny településen a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő
hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.
Projektünk során a fejlesztés célja, hogy az EFOP-1.6.2 (ESZA) programhoz kapcsolódva, a megvalósuló
programelemeket lakhatási feltételek megvalósításával, Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont
létrehozásával és működtetésével egészítsük ki. A célcsoport lakásokba való költöztetésével a társadalmi
integrációt és a deszegregációs folyamatokat segítjük elő, ugyanakkor javítjuk a lakhatási körülményeket.
ESZA projekt keretében pedig az ehhez elengedhetetlen közösségépítést is teljesítjük, mely során növeljük
az empátiát, csökkentjük az előítéleteket. Emellett a létrehozott lakások alapfelszereltségét is biztosítjuk.
Projektünk kapcsolódik az ESZA programokhoz, hiszen azon programokhoz lakhatási, közösségi célú
infrastruktúrát teremtünk. ESZA projektünk 2018 májusában kezdődik, ERFA programjaink pedig 2018
júliusában, amikor megkezdődhet az ingatlan-beruházásra vonatkozó árajánlatkérés, közbeszerzési eljárás,
szerződések kötése, Csillag szolgáltatóház felújítása, majd a lakások építése, átadása. Ezt követően
megvalósulnak a beköltözések is, mellyel hozzájárulunk a közösség fejlesztéséhez, egymást támogató,
segítő közösség kialakulásához.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap program keretében valósul meg.

További információk:
Bököny Község Önkormányzata
4231 Bököny, Kossuth utca 3.
Tel: +36 70 381 48 88
http://bokony.hu/

.