Bököny

EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Összefoglaló

[responsivevoice_button voice=”Hungarian Female” buttontext=”Meghallgatom”]

EFOP-1.5.3-16-2017-00041 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” című projekt

Nagykálló Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” címmel.

A program időtartama: 2018. 03.01- 2020. 03.01.

A projekt időtartama: 23 hónap

Támogatási összeg: 493.709.157.- Ft

Bökönyre eső támogatási összeg: 69.442.550 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 számú, 493.709.157 Ft támogatási összegű projekt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása; a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A konzorciumot magában foglaló 7 településen – Nagykálló, Biri, Bököny, Geszteréd, Kisléta, Vállaj, Fábiánháza – 24 hónap során a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítésére szakmai workshopok, állásbörzék kerültek megrendezésre. A lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segítette. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, családi napokkal, sport – rendezvényekkel, ifjúsági klubok létrehozásával kívánta támogatni a projekt. Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, képzések kerültek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja a kultúrák közötti párbeszédet, melynek érdekében tartalmas kulturális programok, zenei rendezvények, egészségnapok kerültek megrendezésre.

Bökönyben a két év során az alábbi programok, képzések valósultak meg: a 2018-as és 2019-es évben lovas nap, szüreti felvonulás, falunap került megrendezésre; tüdőszűrés; úszásoktatás a Nagykállói Napstrandon 20 gyerek részére; szakmai workshop 7 alkalommal; tanulástechnikai tréning, foci klub heti 2 alkalommal a focizni vágyó gyerekek részére; egészségnap (egészségügyi szűrések, egészségmegtartást célzó előadás); élelmiszer,- vegyi áru eladó OKJ-s képzés; életvezetési tanácsadás, munkavállalás elősegítése tréning; konyhai kisegítő OKJ-s képzés; 1 fő óvodatitkár, és 1 fő szociális ápoló, gondozó alkalmazása továbbfoglalkoztatással; önismeret-fejlesztő foglalkozás; tudatos életvezetés tréning; személyes hatékonyság tréning; állásbörze szervezése; önismeret fejlesztő foglalkozás.