Bököny

Bökönyi Összefogás


[responsivevoice_button voice=”Hungarian Female” buttontext=”Meghallgatom”]

Az EFOP-1.6. 2-16-2017-00050 azonosító számú „Bökönyi Összefogás” elnevezésű projekt

keretében Bököny község nyertes pályázatával a település 199.946.000.- Ft támogatásban részesült.

Projekt időtartama:2018.06.01.-2021.06.01.

A projekt időtartama: 36 hónap

Támogatási összeg: 199.946.000.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

Bököny Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető pályázatot nyújtott be a mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítésére. A pályázat pozitív bírálatban részesült.

A projekt megvalósításában konzorciumi partnerként részt vesz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az Otthonházakért Érdekvédelmi Egyesület. Az elnyert támogatás összege a konzorcium tagjai között oszlik meg feladataik arányában.

A projekt során a 36 hónap alatt olyan komplex és speciális szolgáltatások, programok képzések megvalósítása zajlik, mely erősíti a projektbe bevont társadalmi csoport képzettségi szintjét, növeli munkavállalási esélyeit, a felnövekvő generációk számára pedig egy megalapozott életpályát támogat.

A 36 hónap alatt a projektben képzések valósulnak meg: Kerti munkás, Mezőgazdasági munkás, Intézménytakarító és Konyhai kisegítő képzés. A képzésbe bevont személyek megélhetési támogatásban részesülnek, elősegítve a programokban való aktív részvételüket.

A piacképes szakmák oktatása mellett tréningek, fejlesztő programok segítik az önálló munkavállaláshoz szükséges kompetenciák fejlesztését illetve helyi közösség életminőségének javítását. A társ projekt (EFOP-2.4.1-16-2017-000006) keretében Csillagház- közösségi tér kerül létrehozásra, amely integrált szolgáltatásokat biztosít a település egész lakossága számára. Csillagpont- szolgáltató pontok is kialakításra kerülnek, amely a telepen élők részére biztosít szociális és közösségi szolgáltatásokat.

 A megvalósításban résztvevő szakmai stábot a projektmenedzsmenten és a szakmai vezető mellett a szociális munkások, közösségi koordinátorok, programszervezők alkotják.

A célcsoport tagjait jelenlét típusú szociális munka segíti a mindennapokban, a szakemberek a Csillagházban megtalálhatóak, a projektbe bevontak részére életvezetési tanácsadás, mindennapi segítségnyújtás várja a Csillagházban.

A társpályázat mely az előző nélkül nem valósulhat meg, 4 db kétlakásos társasház építését, illetve 2 integrált területen elhelyezkedő ház felújítását fedezi, melyek szociális bérlakásként funkcionálnak majd, a szegregátumból való kilépés elősegítése érdekében azon családok esetében, ahol nagy segítségre van szükség.

Azon családok számíthatnak ezen lakások elérésére, akik példamutató, törekvő magatartással részt vesznek és érdeklődnek a pályázatunk programelemei és képzései iránt.

A pályázatból valósulhat meg két Csillagszolgáltató Pontok létesítése a szegregátumok területén az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújításával, melyben az állandó mosoda és közfürdő szolgáltatások mellett egyéb programelemek zajlanak.

 

 

                                            

                                            EFOP-1.6.2-16-2017-00050

                                              

Bökönyi Összefogás” című pályázat keretében megvalósult programelemek:

.

2018:

Projektnyitó rendezvény

.

.

.

.

.

.

.

Adventre hangolódás-karácsonyi előadás: A program során 2 évben valósult meg advent harmadik vasárnapján.

.

.

.

.

.

2019. évben:

.

Ópusztaszeri Kirándulás: A program keretében ellátogattunk Ópusztaszerre, megtekintettük a körképet, a látogató központot, a gyerekek örömére ijászkodtunk, ebéd és fagylaltozással egybekötve a szegedi dómhoz látogatással.

.

.

Útmutató programsorozat: A projekt során hat alkalommal valósítottuk meg az alábbi témák érintésével: gyakorlati műhelymunkával: hol lehet álláslehetőség után nézni, mi a különbség a diákmunka és az önkéntes munka között, hogy lehet hozzákezdeni egy önéletrajz és motivációs levél írásához, hogy jelenjen meg egy állásinterjún, az életcél megtalálása, a jövőkép tisztán látása.

.

.

Napközis nyáritábor: a pályázat keretein belül két év alatt három tematikus tábort szerveztünk, a tábor során napi háromszori étkezést biztosítottunk. Egy-egy sport tábor esetében két különböző sportot lehetett elsajátítani melyről sportbemutatót szerveztünk a tábor utolsó napján

.

.

.

.

.

.

.

2020 évben:

Közlekedj okosan: Ügyességi kerékpárverseny zajlott nem csak fiataloknak. A programmal a közösséget aktivizáltuk illetve a kerékpárral való közlekedésre is buzdítottuk a résztvevőket.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Önfejlesztő csoportfoglalkozás: A projekt során 15 alkalommal valósult meg. A témák között szerepelt a tudatos vásárlás, az etikett-illemszabályok, háztartásvezetési technikák, valamint olyan alkalom, mely a mindennapi életben hasznosítható ismeretekkel bővítette a résztvevők tudását.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Közösségi nap: Két év alatt két alkalommal került megrendezésre gyerekeknek felnőtteknek egyaránt. A napot játékos feladatok, vetélkedők, táncház, lovas bemutató, tűzoltó bemutató, sztárvendégek ékesítették. Az idősebb generációt is bevontuk a programokba a generációk közötti együttműködés erősítése céljából.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Egészséges ételek készítése program: a projekt keretein belül 15 alkalommal egészséges ételek készítése programot szerveztünk, ahol a résztvevők elsajátíthatták a praktikákat, recepteket.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Egészség mindenkor programsorozat: A programsorozat célja, hogy a szegregált élethelyzetben lévő szülők felismerjék és tudatosítsák magukban az előadások alkalmával szerzett ismereteket, s ezeket hasznosítani tudják a mindennapi életükben. A 12 alkalom során a célcsoport számára előadás, tanácsadás történt védőnő, mentálhigiénés szakember, orvos, környezetvédelmi szakember bevonásával.

Rágcsáló és csótányirtás irtás: Ezzel a programunkkal a sikeres kártevőírtáshoz biztosítottuk a szükséges anyagokat tanácsadással.

Sport és egészség nap: Figyelemfelhívó alkalmat szerveztünk hasznos tanulságos ismeretterjesztő szórakoztató és hangulatos programok biztosításával, illetve higiéniával és egészséggel kapcsolatos tájékoztatók és egészségügyi szűrések megszervezésével.

.

.

.

Szemünk fénye programsorozat: Szemünk fénye foglalkozás valósult meg a szülőknek összesen 15 alkalommal, védőnő, gyermekorvos, pedagógus, szociológus és pszichológus előadásával, akik gyermeknevelés, betegségek, járványok megelőzése, a család szerepe viselkedés minták fejlesztő foglalkozások témában adtak előadást.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiszta udvar rendes ház: Egy alkalommal valósítottuk meg, a meghirdetett program a családokat versenyzésre szólítja fel melyben a virágosított parkosított udvarok díjazását „tiszta udvar, rendes ház” cím elnyerésével jutalmaztuk.

.

ZOO látogatás: A nyíregyházi állatkertben két alkalommal tettünk látogatást.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mozi látogatás: Két alkalommal valósult meg a pályázat keretében Nyíregyházára a Cinema Citybe látogattunk el.

.

.

.

.

.

.

.

.

A pályázat alatt folyamatosan megvalósuló programok:

Baba- Mama klubfoglalkozás: A foglalkozások alkalmával tanácsokkal, ötletekkel láttuk el az édesanyákat gyermekgondozási, gyermeknevelési témákban.

Zene-Bölcsi: Zene-bölcsi foglalkozást valósítottunk meg, ahol a szegregátumban élő gyerekek zenei fejlesztése valósult meg.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gyerekház foglalkozások: gyerekház keretében foglalkozások, játékos délutánokat valósítottunk meg.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tanoda és Klubfoglalkozások: tanodai szolgáltatás és kézműves klub foglalkozás a szegregátumban élő gyerekek számára.