Bököny

Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás

Pályázati felhívás kódszáma és címe: MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020
Támogatói Okirat azonosító száma: 3091540383
Projekt rövid leírása: Jelen beruházás célja a Kölcsey Ferenc utca (hrsz 830) szilárd burkolattal történő kiépítése, és ezzel egyidejűleg a csapadékvíz elvezetésének megoldása. A tervezési szakasz

eleje a Kölcsey utca Honvéd utcai csomópontjánál, a tervezési szakasz vége az Ady Endre utcai csatlakozásnál található.

A megítélt támogatás összege: bruttó 27 869 286 Ft