Bököny

Pályázati kiírás

Bököny Község Polgármestere

 

Bököny Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény  46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az ott meghatározott feladat-és hatáskörben eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel a következőkről dönt:

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4231 Bököny, Kossuth u. 2.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A könyvtári gyűjtemény gondozása. Kölcsönzéssel kapcsolatos feladatok ellátása, tájékoztatás nyújtása. A könyvtárhoz tartozó, szakmai tárgyú adminisztratív feladatok ellátása. Könyvtári programok szervezése. Kapcsolattartás a szolgáltató könyvtárral, az önkormányzattal és intézményeivel, a civil szervezetekkel. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, Könyvtáros végzettség

(vagy a végzettség megszerzése 3 éven belül),

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség,

Elvárt kompetenciák:

•         Önálló munkavégzés,

•         Rugalmasság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz,

•         Végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

A munkakör legkorábban 2021. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kardos Csaba jegyző nyújt, a +36 70/381-48-88 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Bököny Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4231 Bököny, Kossuth u. 3.).

•         Elektronikus úton hivatal@bokony.hu email címre

•         Személyesen: Bököny Község Önkormányzata 4231 Bököny, Kossuth u. 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Bököny Község Önkormányzata hirdetőtáblája – 2021. május 7.

publikálási időpont: 2021. május 7.