Bököny

EFOP-1.6.2-16-2017-00050 Pályázat

EFOP-1.6.2-16-2017-00050 Pályázat

Kedvezményezett:                      Bököny Község Önkormányzata

Pályázat azonosítószáma:           EFOP-1.6.2-16-2017-00050.

Támogatás összege:                    199 946 000 Ft

Támogatás mértéke:                    100 %

Tartam:                                        2018. június 01 – 2021. augusztus 30.

 

A projektet Széchenyi 2020 program keretében összesen 199 946 000 Ft összegű 100 % vissza nem térítendő, Európai Uniós támogatás segítségével valósította meg a többtagú konzorcium.

Konzorciumi tagok:

  • Bököny Község Önkormányzata (projektgazda),
  • Otthonházakért Érdekvédelmi Egyesület,
  • Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság.

 

A projekt célja Bököny község szegregátumában élő lakosság társadalmi integrációjának javítása, egészségügyi állapotuk, humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javítása szakemberek segítségével. További cél a célcsoport tagjai olyan segítségnyújtásban, oktatásban, egészségügyi szűréseken, egészségügyi előadásokon, közösségi rendezvényeken, egyéni, családi programokon vegyenek részt, amely segíti őket a szemléletváltásba.

A projekt megvalósítása során programok, foglalkozások és szolgáltatások lebonyolítása az integrált környezetben lévő Csillagházban, valamint a szegregált lakókörnyezetben létrehozott Csillagpontokon valósultak meg.

A projekt megvalósítóinak kompetenciáin túlmutató szakmai feladatok külső szakemberek igénybevételével valósultak meg.

A mentoroknak köszönhetően a jelenléten alapuló szociális munka biztosításával a szegregátumban élők folyamatosan támogatásban részesültek, illetve minden lehetőségről azonnali és pontos tájékoztatást kaptak.

 

A projekt időszaka alatt széleskörű programok, előadások, rendezvények, foglalkozások segítették a kitűzött célok elérését.

A nyitórendezvényt számos rendezvény követte. A családi napok, adventi – karácsonyi rendezvények, közösségi nap, hagyományőrző nap, mind a közösségi szellem létrehozását, erősítését szolgálták hol ünnepi hangulatban, hol vidám, felszabadult mulatsággal.

A rendezvények mellett kirándulásra és táborozásra is volt lehetőség.

Minden évben megszervezték a táborozást a megvalósítók. A tematikus, sport táborozási élmények mély nyomokat hagytak a gyerekekben, az önfeledt szórakozás pillanatainak izgalma, az elsajátított ismeretek még sokáig éltek a fiatalokban.

Ugyanilyen hatást váltottak ki a különböző célpontokkal megszervezett kirándulások is. A kirándulások célpontjaiként olyan lehetőségek közül választhattak a résztvevők, amit korábban nem láthattak.

A szabadidő hasznos eltöltését segítették a különböző témájú foglalkozások:

  • ifjúsági klub foglalkozások,
  • zene-bölcsi,
  • mozi látogatás,
  • kreatív foglalkozások,
  • ünnepi előkészülethez köthető foglalkozások,
  • szabadtéri játékok, vagy véletlenszerűen kialakult közösségi találkozó.

„Útmutató” című programelem keretében gyakorlati műhelymunkával és üzemlátogatással segítettük a résztvevők jövőképük formálását. „Szemünk fénye” programsorozat elsősorban a kisgyermekes anyukáknak szólt. Az „Egészség mindenkor” programsorozat az egészség megőrzésére helyezte a hangsúlyt. Az „Egészséges ételek főzése” programok alatt a közösen elkészített jelenkori betegségekhez illő ételeket a résztvevők együtt kóstolhatták meg.

A tisztább, élhetőbb környezet érdekében a „Szedjük együtt!”, „Tiszta udvar, rendes ház” programok mellett a rágcsáló és csótányirtásban is segítséget nyújtott a projekt.

Zöldítés, „Zöldséges kert mindenütt” projektelem során zöldségmagokat, palántákat, fa csemetéket vehettek át azok a résztvevők, akik a meghirdetett időpontra felásták a kertek, készen álltak a veteményezésre.

 

A pályázat egyik fontos része volt a bevont projektrésztvevők képzése, kompetencia fejlesztése, majd segítésük az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedésben. Sikeresen zajlottak le a képzések: Intézménytakarító képzés, Konyhai kisegítő képzés, Mezőgazdasági munkás képzés, Kerti munkás képzés. A különböző kompetenciák fejlesztését, erősítését segítő tréningeket hasznosnak tartották a résztvevők, mert nem csak önmagukról, társas együttműködésről tanulhattak, hanem az itt megszerzett tudást a jövőben is kamatoztatni tudják.