Bököny

Bursa Hungarica pályázat tájékoztató

BURSA HUNGARICA TÁJÉKOZTATÓ

 A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani személyesen vagy postai úton. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

  1. november 3.

Figyelem! A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban
újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2023/2024. tanév második (tavaszi), illetve a 2024/2025. tanév első (őszi) féléve.

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév (a 2024/2025. tanév, a 2025 /2026. és a 2026/2027. tanév). Az
ösztöndíj folyósításának kezdete a 2023/2024. tanév első féléve.

Az ösztöndíj megállapításának feltételeként meghatározott felső határ szerint:

– A családban élő pályázó esetén az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át, azaz 85.500 ft

– Egyedülálló eltartó esetén az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 350%-át, azaz 99.750 ft.

BURSA HUNGARICA Palyazati-kiiras-A

BURSA HUNGARICA Palyazati_kiiras-B