Bököny

Megemlékezés a Trianoni béke 100 éves évfordulójára

Megemlékezés a Trianoni béke 100 éves évfordulója alkalmából

1920. június 4-2020. június 4.

 

Részlet : Juhász Gyula: Trianon című verséből

    „ Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött

        Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,

        Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem?

       De mindig, mindig gondoljunk reá! „

 

Szólj hozzá!